Geoportal powiatu mieleckiego
Pomoc      Strona powiatu    Strona główna

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Obręby ewidencyjne
Granice obrębów
Nazwy obrębów
OpenStreetMap <Info>
Ortofotomapa 2016
Numeryczny Model Terenu
Działki ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Kontury
Oznaczenia konturów
Budynki
Adresy
Numery adresowe
Nazwy ulic
Sieci uzbrojenia terenu
Cieplociąg
Energetyka
Gazociąg
Kanalizacja
Telekomunikacja
Wodociągi
Sieci benzynowe
Sieci naftowe
Inne
Niezidentyfikowane
Słupy i maszty
Projektowane (ZUDP)
Baza danych obiektów topograficznych 500
Budowle i urządzenia
Komunikacja
Pokrycie terenu
Obiekty inne
Obiekty pozostałe
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Studium zagospodarowania przestrzennego <Info>
Miasto Mielec>Legenda<
Borowa>Legenda<
Gawłuszowice>Legenda<
Czermin>Legenda<
Gmina Mielec>Legenda<
Padew Narodowa>Legenda<
Przecław>Legenda<
Radomyśl Wielki>Legenda<
Tuszów Narodowy>Legenda<
Wadowice Górne>Legenda<
Plany zagospodarowania przestrzennego <Info>
Miasto Mielec
Czermin>Legenda<
Gawłuszowice>Legenda<
Gmina Mielec>Legenda<
Padew Narodowa>Legenda<
Przecław>Legenda<
Radomyśl Wielki>Legenda<
Tuszów Narodowy>Legenda<
Wadowice Górne>Legenda<
Tereny kolejowe
Drogi
Drogi krajowe
Drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Drogi gminne
Sieć hydrograficzna
Cieki główne
Zlewnie
Mapa glebowa
Typy gleb
Gatunki gleb
Instytucje
Urzędy administracji publicznej
Policja
Straż pożarna
Kościoły
Inne
Zabytki
Rejestr zabytków
Kapliczki i krzyże
Stanowiska archeologiczne

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg